PHIẾU KHẢO SÁT NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP SỞ, BAN, NGÀNH VÀ ĐỊA PHƯƠNG
A- GIỚI THIỆU VỀ CUỘC KHẢO SÁT

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở ban ngành và địa phương (DDCI) là bộ chỉ số đánh giá và xếp hạng các Sở ban ngành và địa phương về chất lượng điều hành kinh tế, đóng góp vào việc xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi cho phát triển doanh nghiệp.

Trên cơ sở đó, chỉ số DDCI được xây dựng với mục đích kép: một mặt trao quyền cho doanh nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp địa phương đóng góp tiếng nói và thực thi vai trò giám sát các hoạt động điều hành kinh tế của tỉnh, mặt khác đặt các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế vào tâm thế thường trực cải cách và nâng cao chất lượng dịch vụ. Qua đó góp phần cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Thấy được lợi ích trong việc xây dựng và triển khai Bộ chỉ số nói trên, từ năm 2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai Bộ chỉ số DDCI thông qua việc ghi nhận ý kiến, đánh giá, phản hồi của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế về chất lượng điều hành kinh tế của các Sở ban ngành và địa phương. Cuộc khảo sát được triển khai trên quy mô toàn tỉnh và do một đơn vị nghiên cứu độc lập tiến hành. Rất mong nhận được sự chia sẻ, hợp tác của Quý doanh nghiệp trong việc cung cấp thông tin xác thực và đầy đủ.

Trong phiếu khảo sát, thuật ngữ “doanh nghiệp” được hiểu bao gồm các nhà đầu tư, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã đang nghiên cứu, đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Tất cả thông tin trong Phiếu khảo sát này sẽ chỉ được sử dụng duy nhất vào mục đích thống kê và nghiên cứu.

Chúng tôi cam kết bảo mật tất cả các thông tin mà doanh nghiệp cung cấp.

Trân trọng cám ơn!

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP(thông tin bảo mật)
MÃ KHẢO SÁT
THUỘC ĐƠN VỊ
B - Phiếu SỞ BAN NGÀNH - 2022

Cơ quan, đơn vị mà chúng tôi đề nghị để lấy ý kiến doanh nghiệp trong Phiếu khảo sát này sẽ được gọi chung là ĐƠN VỊ ĐƯỢC KHẢO SÁT, xin quý doanh nghiệp vui lòng cho biết ý kiến của mình về các tiêu chí đánh giá dưới đây:

(1) Tính minh bạch và tiếp cận thông tin
Nhận định Hoàn toàn đồng ý Đồng ý Không đồng ý Hoàn toàn không đồng ý
Công khai lấy ý kiến DN khi xây dựng các văn bản pháp luật liên quan đến doanh nghiệp tính đến tháng 6/2022
“Mối quan hệ với cán bộ cơ quan nhà nước” giúp các doanh nghiệp thuận lợi hơn trong tiếp cận với các thông tin, tài liệu quan trọng của sở ban ngành.
(2) Tính năng động của sở, ban, ngành và địa phương
Nhận định Hoàn toàn đồng ý Đồng ý Không đồng ý Hoàn toàn không đồng ý
1. ĐƠN VỊ ĐƯỢC KHẢO SÁT nắm bắt và xử lý được những bất cập, vướng mắc trong phạm vi quyền hạn
2. Chủ động tham mưu UBND tỉnh các đề xuất/giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp/cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh
3. Có hiện tượng trì hoãn/chậm trễ thực hiện các quyết định/chủ trương của UBND tỉnh
(3) Chi phí thời gian
Nhận định Hoàn toàn đồng ý Đồng ý Không đồng ý Hoàn toàn không đồng ý
Cán bộ ứng xử chuyên nghiệp, đúng mực
Quy trình đơn giản và thủ tục thực hiện đúng hạn
(4) Chi phí không chính thức
Nhận định Hoàn toàn đồng ý Đồng ý Không đồng ý Hoàn toàn không đồng ý
Hiện tượng nhũng nhiễu vẫn còn phổ biến
Chi phí không chính thức ở mức chấp nhận được
Doanh nghiệp phải trả chi phí không chính thức nếu muốn công việc được thuận lợi
Chi phí không chính thức năm 2022 giảm so với các năm trước
(5) Cạnh tranh bình đẳng
Nhận định Hoàn toàn đồng ý Đồng ý Không đồng ý Hoàn toàn không đồng ý
1. Thuận lợi hơn trong tiếp cận thông tin
2. Thuận lợi hơn trong tiếp cận nguồn lực Nhà nước
(6) Hỗ trợ Doanh nghiệp
Nhận định Hoàn toàn đồng ý Đồng ý Không đồng ý Hoàn toàn không đồng ý
Chủ trương giải quyết vấn đề sau đối thoại có hiệu quả
ĐƠN VỊ ĐƯỢC KHẢO SÁT có tiếp thu, thay đổi, hoạt động quản lý hành chính nói chung có cải thiện sau đối thoại
(7) Thiết chế pháp lý
Nhận định Hoàn toàn đồng ý Đồng ý Không đồng ý Hoàn toàn không đồng ý
1. Thực thi văn bản pháp luật nghiêm minh theo đúng quy trình, quy định
2. Có cán bộ tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định văn bản pháp luật
3. Có thực hiện các công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến cộng đồng doanh nghiệp
Nhận định Hoàn toàn đồng ý Đồng ý Không đồng ý Hoàn toàn không đồng ý
1. Khiếu nại luôn được giải quyết thoả đáng
2. Có cơ chế đảm bảo tính công bằng, minh bạch trong giải quyết khiếu nại
(8) Vai trò người đứng đầu
Nhận định Hoàn toàn đồng ý Đồng ý Không đồng ý Hoàn toàn không đồng ý
1. Lãnh đạo đơn vị có quyết tâm với công tác cải cách hành chính trong ngành
2. Lãnh đạo đơn vị có hành động cụ thể và thiết thực để giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp
3. Lãnh đạo đơn vị lắng nghe và tiếp thu góp ý của doanh nghiệp
4. Lãnh đạo đơn vị có yêu cầu cấp dưới cải thiện văn hóa ứng xử của công chức và của toàn ngành
5. Doanh nghiệp ủng hộ Lãnh đạo đơn vị
Thông tin tổng quan về Doanh nghiệp

Chúng tôi một lần nữa cam kết rằng thông tin anh/chị cung cấp sẽ được bảo mật, chỉ phục vụ duy nhất mục đích xác nhận thông tin. Tính khuyết danh trong tất cả các tài liệu và báo cáo sẽ được đảm bảo tuyệt đối.