Số doanh nghiệp khai báo

19

Số doanh nghiệp dừng hoạt động

3

Số hộ kinh doanh khai báo

4

Số hộ kinh doanh dừng hoạt động

3

Số lao động mất việc

110

Tổng dư nợ đến hạn phải trả

16448

Các doanh nghiệp đã thực hiện báo cáo

STT Mã Doanh Nghiệp Tên Doanh Nghiệp Ngày báo cáo
1 3301669375 Công ty TNHH Mộc Truly Hue's 11/04/2020
2 3301571676 CÔNG TY CP FRIT PHÚ XUÂN 03/04/2020
3 3301614055 CÔNG TY TNHH TỔ HỢP BẾN CẢNG 30/03/2020
4 3300362253 CÔNG TY TNHH PHÁT ĐẠT 30/03/2020
5 3300513583 CÔNG TY TNHH MTV KHU DU LỊCH SINH THÁI VEDANA 27/03/2020
6 3301234550 CÔNG TY NHHH MTV HÀO HƯNG HUẾ 27/03/2020
7 3301597427 CÔNG TY TNHH DU LỊCH LITTLE HUẾ 27/03/2020
8 3301568666 Công ty cổ phần thủy điện Rào Trăng 4 27/03/2020
9 3300511610 CÔNG TY TNHH MTV LÀNG DU LỊCH VILLA LOUISE HUẾ 27/03/2020
10 3300386984 CÔNG TY CỔ PHẦN TOÀN CẦU 27/03/2020
11 3300318913 CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI Á ĐÔNG 27/03/2020
12 3300101124016 Khách sạn Hương Giang Resort & Spa 27/03/2020
13 3300311072 Công ty Cổ phần Khách sạn Hoàng Cung 26/03/2020
14 3301594338 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÀ PHÊ ĐỒNG XANH 24/03/2020
15 3300355898 Công ty TNHH Khách sạn Kinh Thành 23/03/2020
16 3300100018 Công ty Cổ phần Du lịch Huế 23/03/2020
17 3301 582 491 CôNG TY TNHH MTV HỮU CƠ HUẾ VIỆT 23/03/2020
18 3301653738 CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM QUỐC TẾ 3S HUẾ 22/03/2020
19 3300341366 CÔNG TY TNHH MTV MAI LINH HUẾ 20/03/2020

Các hộ kinh doanh đã thực hiện báo cáo

STT Mã Hộ Kinh Doanh Tên Hộ Kinh Doanh Ngày báo cáo
1 31A8020500 HỘ KINH DOANH GÁC MĂNG RÊ 08/04/2020
2 31A8010705 ÁO DÀI HUẾ BÍCH THỦY 05/04/2020
3 31A8021947 CHÂU HỒNG TỊNH 27/03/2020
4 31A8023411 TRẦN VĂN MINH 27/03/2020