Câu hỏi thường gặp
  

1. DDCI là gì?

DDCI (viết tắt Department and District Competitiveness Index) là Bộ chỉ số đánh giá năng lực điều hành cấp Sở, Ban, Ngành và Địa phương thuộc tỉnh.

Khảo sát DDCI trên cơ sở thăm dò mức độ hài lòng của nhà đầu tư, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã đang đầu tư, hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh để nghiên cứu giải pháp để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh hàng năm, đồng thời đề xuất giải pháp nhằm chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, tồn tại của những lĩnh vực được khảo sát.

2Mục tiêu khảo sát DDCI là gì?

- Khảo sát DDCI trên cơ sở thăm dò mức độ hài lòng của nhà đầu tư, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã đang đầu tư, hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục tạo sự cạnh tranh, thi đua về chất lượng điều hành kinh tế giữa chính quyền các huyện, thành phố và các sở, ban, ngành, từ đó tạo động lực cải cách một cách quyết liệt, đồng bộ trong việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến nhà đầu tư, doanh nghiệp; tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực.

- Tạo kênh thông tin tin cậy, rộng rãi và minh bạch để nhà đầu tư, doanh nghiệp tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chính quyền địa phương và các sở, ban, ngành.

- Trên cơ sở đó đánh giá công tác điều hành của chính quyền địa phương và các sở, ban, ngành trong năm, nghiên cứu giải pháp để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh những năm tiếp theo, đồng thời đề xuất giải pháp nhằm chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, tồn tại của những lĩnh vực được khảo sát.

3. Các chỉ tiêu đánh giá cơ bản của bộ chỉ số DDCI là gì?

- Chi phí gia nhập thị trường.

- Tiếp cận đất đai và Sự ổn định trong sử dụng đất.

- Tính minh bạch và tiếp cận thông tin.

- Chi phí thời gian để thực hiện các quy định của Nhà nước.

- Chi phí không chính thức.

- Cạnh tranh bình đẳng.

- Tính năng động và tiên phong của Lãnh đạo tỉnh.

- Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp.

- Đào tạo lao động.

- Thiết chế pháp lý.

4. Khảo sát DDCI sử dụng những phương pháp nào?

Điều tra, khảo sát kết hợp sử dụng nhiều phương pháp phù hợp hiệu quả thông qua 2 nhóm công cụ khảo sát chính

Công cụ khảo sát truyền thống:

  • - Phương pháp khảo sát trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và Trung tâm phục vụ hành chính công các huyện, thị xã.
  • - Khảo sát qua đường bưu điện.
  • - Khảo sát trực tiếp đến gặp gỡ từng doanh nghiệp.

Công cụ khảo sát có ứng dụng CNTT:

 Bản in]