Phương pháp thực hiện khảo sát
  

Điều tra, khảo sát kết hợp sử dụng nhiều phương pháp phù hợp hiệu quả thông qua 2 nhóm công cụ khảo sát chính:

Công cụ khảo sát truyền thống:

Phương pháp khảo sát trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và Trung tâm phục vụ hành chính công các huyện, thị xã.

Khảo sát qua đường bưu điện.

Khảo sát trực tiếp đến gặp gỡ từng doanh nghiệp.

Công cụ khảo sát có ứng dụng CNTT:

Tích hợp việc khảo sát trực tuyến trên các trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành liên quan theo kế hoạch;

Website: ddci.thuathienhue.gov.vn;

Fanpage: https://www.facebook.com/ddci.thuathienhue.gov.vn/.

 

 Bản in]