Thừa Thiên Huế bàn giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo lao động cho doanh nghiệp
  
Cập nhật:26/08/2019 9:57:57 SA

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, sáng ngày 23/8, Sở Lao Động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Phòng thương mại – Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Viện Nghiên cứu phát triển, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Hội thảo Nâng cao chất lượng đào tạo cho doanh nghiệp. Hội thảo tập trung thảo luận các chỉ số thành phần “đào tạo lao động” năm 2019 thuộc chỉ số năng lực canh tranh cấp tỉnh; Các giải pháp đào tạo nguồn nhân lực, nhất là đào tạo nghề, thu hút nguồn nhân lực  có trình độ và chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp; Công bố dữ liệu cung cầu lao động năm 2018 và các hoạt động đáp ứng nguồn nhân lực; Đề xuất những mô hình liên kết, hợp tác hiệu quả giữa doanh nghiệp với các sơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề cho người lao động.

Qua đó, tiếp tục giữ vững, phát huy những kết quả đạt và khắc phục các hạn chế, khuyết điểm tại các lĩnh vực, nội dung, tiêu chí, chỉ số thành phần qua đánh giá của Chỉ số PCI năm 2019; mục tiêu trong năm 2020, nâng xếp hạng chỉ số PCI của tỉnh. Đồng thời, hội thảo còn là diễn đàn trao đổi giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp và tổ chức xã hội nghề nghiệp để đưa ra các giải pháp hiệu quả nhất gắn kết doanh nghiệp và cơ sở đào tạo trong công tác xác định nghề nghiệp đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề hướng đến mục tiêu đáp ứng nhu cầu lao động của các doanh nghiệp.

Theo đánh giá kết quả xếp hạng năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh năm 2018, điểm số PCI của tỉnh Thừa Thiên Huế tăng 1,14 điểm từ 62,37 lên 63,51 điểm; xếp hạng năng lực cạnh tranh của tỉnh đứng thứ 30/63 tỉnh, thành, giảm 01 bậc so với năm 2017 nhưng nằm trong “Nhóm khá” của cả nước so với “Nhóm trung bình” như năm trước. Trong 10 chỉ số thành phần của PCI năm 2018 của tỉnh Thừa Thiên Huế, có 07 chỉ số thành phần tăng điểm và 03 chỉ số thành phần giảm điểm. Tuy nhiên chỉ có 05 chỉ số thành phần tăng bậc xếp hạng còn lại 05 chỉ số giảm bậc xếp hạng.

Trong 05 chỉ số thành phần tăng hạng năm 2018 có 03 chỉ số giảm bậc trong năm 2017 gồm: Chỉ số Gia nhập thị trường; Chỉ số Tiếp cận đất đai; Chỉ số Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp. Cả 03 chỉ số này đều đã cải thiện, cụ thể các chỉ số trên lần lượt tăng 25,10 và 03 bậc. Như vậy, những nỗ lực của tỉnh trong việc triển khai các giải pháp nhằm cải thiện vị trí xếp hạng các chỉ số giảm bậc trong năm 2017 đã phát huy hiệu quả và đã được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận; trong đó Chỉ số Gia nhập thị trường được cải thiện đáng kể nhất, tăng 25 bậc. Với số ngày đăng ký doanh nghiệp, số ngày thay đổi đăng ký doanh nghiệp được rút ngắn đáng kể, thủ tục được niêm yết công khai, cùng cán bộ hướng dẫn rõ ràng, thân thiện đã đưa tỉnh Thừa Thiên Huế tiến lên dẫn đầu cả nước về chỉ số này.

Chỉ số PCI năm 2018 cũng ghi nhận những nỗ lực của tỉnh Thừa Thiên Huế trong công tác xây dựng môi trường công khai, minh bạch về các thông tin quy hoạch, mời thầu, cung cấp nhanh chóng các tài liệu cần thiết cho doanh nghiệp, các Hiệp hội doanh nghiệp cũng phần nào phát huy được vai trò trong việc góp ý, xây dựng các chính sách của tỉnh thông qua việc tăng từ vị thứ 16 lên đứng đầu cả nước về Chỉ số Tính minh bạch.

Đại diện doanh nghiệp phát biểu ý kiến tại hội thảo

Trong 05 chỉ số giảm bậc xếp hạng, có 02 chỉ số tăng điểm là Chi phí không chính thức, tăng 0,23 điểm nhưng giảm 16 bậc; Cạnh tranh bình đẳng, tăng 0,52 điểm nhưng giảm 02 bậc – điều này thể hiện tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã có nhiều động thái trong cải thiện các chỉ số này, tuy nhiên nhìn nhận một cách khách quan, các tỉnh, thành khác đã có các hoạt động cải thiện tốt hơn.

03 Chỉ số Chi phí thời gian, Tính năng động và Đào tạo lao động với mức giảm bậc lần lượt là 20, 25, 18 (mức giảm điểm lần lượt là 0,48 là 0,47 và 0,56). Trong đó, cảm nhận của doanh nghiệp về thời gian thực hiện TTHC vẫn chưa được rút ngắn hơn so với quy định, số thời giam làm việc với thanh, kiểm tra thuế vẫn tiếp tục tăng cao; Lãnh đạo tỉnh có chủ trương đúng đắn nhưng việc thực thi ở cấp huyện/thị vẫn chưa được thực hiện tốt, những vướng mắc của doanh nghiệp vẫn chưa được tháo gỡ một cách kịp thời; Giáo dục phổ thông, giái dục dạy nghề tại tỉnh có chất lượng chưa cao, tỷ lệ lao động qua đào tạo chiếm tỷ lệ thấp.

Toàn cảnh Hội thảo Nâng cao chất lượng đào tạo lao động cho doanh nghiệp.

Theo Kế hoạch Nâng hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019, mục tiêu tổng quát của tỉnh Thừa Thiên Huế là tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021. Cải thiện vị trí xếp hạng PCI của tỉnh thuộc vào “Nhóm tốt” hoặc nhóm trên của “Nhóm khá”.

Cũng tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận các chỉ số thành phần “đào tạo lao động” năm 2019 thuộc chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Các giải pháp đào tạo nguồn nhân lực, nhất là đào tạo nghề nghiệp, thu hút nguồn nhân lực có trình độ và chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp; Công bố dữ liệu Cung - Cầu lao động năm 2018 và các hoạt động đáp ứng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Đề xuất những mô hình liên kết, hợp tác hiệu quả giữa doanh nghiệp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề cho người lao động, giúp người lao động sau khi tham gia học nghề có thể dễ dàng tìm kiếm việc làm; Tăng cường sự kết nối giữa doanh nghiệp với hệ thống có quan nhà nước các cấp nhằm tác động trực tiếp tới cảm nhận của doanh nghiệp đối với chất lượng phục vụ của các cơ quan nhà nước.

PV
 Bản in]